Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın zedelenmesi sonucu hücrelerin kontrol dışı olağanüstü bir şekilde irileşmesi ve miktarının artmasıdır. Bir gün içinde vücudumuzda neredeyse 10.000 değişim oluşmasına rağmen bağışıklık sistemimiz her daim bedenimizi inceler ve kanserli hücreleri doğduğuna pişman eder. İyi durumda vücut hücreleri bölünebilme gücüne sahiptirler. Hasara uğrayan hücrelerin yenilenmesi ve hasar gören dokuların iyileştirilmesi maksadıyla bu potansiyellerini kullanırlar. Ancak bu güçleri de fazla değildir. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin yaşam süresi boyunca miktarı belli bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman bölünebileceğini anlama potansiyeline yeteneğine sahiptir

Ama kanser hücreleri, bu gücü kaybeder, kontrol dışı bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri biraraya gelerek tümörleri meydana getirirler. Bilgilendirici Mesaj Tümörler normal dokuları tahrip ederler. Eğer kanser hücreleri oluştukları urdan koparlarsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile bedenin farklı bölümlerine karışabilirler. Gittikleri yerlerde ur meydana getirir ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu biçimde vücudun başka bölgelerine dağılması olayına metastaz adı verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar