Kanser

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz gereğinden fazla bir biçimde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda yaklaşık olarak 10.000 kanserli hücre oluşmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu araştırır ve kanserli hücreleri ortadan kaldırır. Sağlıklı beden hücreleri amip gibi bölünebilme potansiyeline sahiptirler. Ölen hücrelerin sıfırlanması ve hasar gören dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri de fazla değildir. Sonsuza kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca miktarı belli bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman bölünebileceğini farketme potansiyeline yeteneğine sahiptir

Fakat kanser hücreleri, bu yeteneği kaybeder, kontrol dışı bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri biraraya gelerek tümörleri meydana getirirler. Tümörler normal dokuları tahrip ederler. Eğer kanser hücreleri oluştukları urdan koparlarsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile bedenin diğer Daha Fazla Bilgi İçin bölümlerine karışabilirler. Gittikleri bölgelerde ur meydana getirir ve hızla çoğalmaya devam ederler. Kanserin bu biçimde vücudun başka bölgelerine dağılması oluşumuna metastaz ismi verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar